Företagshälsovård

Som är tillgänglig, flexibel och med hög service

- som den alltid borde vara!

Våra produkter & tjänster

För att er organisation nu och framöver ska ha goda förutsättningar för effektivitet och lönsamhet behöver ni välfungerande ledare, engagerade och produktiva medarbetare och en god arbetsmiljö.

Med oss som partner får ni expertkompetens som jobbar nära er verksamhet, ledare och medarbetare. Vi vet vad som krävs för att skapa hållbara organisationer. Vi är med er i medvind, i motvind och på krokiga vägar.

Riskbaserad Hälsoundersökning

Identifiera och hantera frisk- & riskfaktorer i företaget och hos dina medarbetare. Läs mer

Stäng

Riskbaserad Hälsoundersökning

Denna hälsoundersökning ger en fullständig kartläggning av såväl psykisk som fysisk hälsa och skattad arbetsmiljö, både på individ- och gruppnivå.

Vi hjälper er till ett bättre mående med stöd av läkare, kurator, organisations- och ledarutvecklare.

Verktyget uppfyller också kravet på årlig undersökning och riskbedömning av den sociala och organisatoriska arbetsmiljön, ofta kallad psykosocial skyddsrond. Även kartläggningsfrågor om den fysiska arbetsmiljön ingår.

Detta heltäckande verktyg kan med fördel ersätta andra medarbetarundersökningar, då vi kan inkludera eventuella ytterligare frågor ni önskar ställa.

Då denna hälsoundersökning tar sitt avstamp i era specifika arbetsmiljörisker ska denna inte förmånsbeskattas.

Hämta produktblad

Sjuk & Frisk

Anmäl sjukdom & VAB online och få direktkontakt med läkare och kurator inom 24 timmar. Läs mer

Stäng

Sjuk & Frisk

Sjuk & Frisk är en digital sjukhanteringstjänst som erbjuder vård till medarbetaren och som avlastar och stöttar er som arbetsgivare.

Medarbetaren kan boka in direktkontakt med läkare eller kurator första sjukskrivningsdagen om så önskas. Utfärdande av sjukintyg hanteras av oss.

Det som är unikt för vår tjänst är att vi erbjuder digital vård av läkare och kurator samt att företagsläkare gör en bedömning av behovet av vidare åtgärder från er som arbetsgivare samma dag som en individ uppvisar avvikande frånvaromönster. Detta ingår i tjänsten.

Hämta produktblad

Organisations– och ledarutveckling

Arbeta med företagskulturen, utveckla din arbetsgrupp eller coacha dina chefer. Läs mer

Stäng

Organisations– och ledarutveckling

Ledaren är mycket viktig för att utveckla både verksamhet och arbetsmiljö. Det finns starka samband mellan god arbetsmiljö och verksamhetsutveckling, människor som trivs och mår bra presterar helt enkelt bättre.

Vi erbjuder chefscoachning, organisations – och ledarutveckling för ledningsgrupper.

Hämta produktblad

Arbetsmiljöspecialist

Vi säkerställer att ni uppfyller samtliga legala krav inom arbetsmiljö. Läs mer

Stäng

Arbetsmiljöspecialist

Vi är er expertresurs i att uppfylla alla lagkrav i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Vi är behjälpliga med rutiner, checklistor och mallar för undersökning, riskbedömning, planering och uppföljning av arbetsmiljöarbetet. Vi erbjuder även arbetsmiljöutbildning och stöd i fördelning av arbetsmiljöuppgifter samt implementering.

Hämta produktblad

Utbildning & Inspiration

Stärk dina medarbetare med kompetens och inspiration. Läs mer

Stäng

Utbildning & Inspiration

Genom skräddarsydda upplägg utbildar, inspirerar och stöttar vi er inom områdena arbetsmiljö, hälsa, arbetsrätt och arbetsmedicin.

Utbildningarna kan hållas digitalt och på plats hos er.

Hämta produktblad

Bollplank & vägledning

Förstärk din HR–avdelning med oss som bollplank. Läs mer

Stäng

Bollplank & vägledning

Vi är ett bollplank och ger vägledning inom områdena arbetsmiljö, hälsa, juridik, ledarskap och organisation. Exempel på frågeställningar kan vara konflikter, stöd i förändring, ohälsa och misskötsamhet.

Drogtester

Tids- & kostnadseffektiv drogtestning med hög sensitivitet och specificitet. Läs mer

Stäng

Drogtester

Vi tillhandahåller ett tids- och kostnadseffektivt digitalt flöde för drogtestning. Analysen sker i Unilabs regi och är ackrediterat enligt ISO 15189. I standardutförande ger testet utslag för amfetamin, metaamfetaminer (ectasy mfl), opiater (heroin, morfin mfl), kokain, benzodiazepiner, THC (cannabis, marijuana, hasch mfl), ketamin och metadon.

Flödet är framtaget för att utesluta möjligheten till manipulation med plombering/säkerhet i flera led och MRO-läkare (Medical Review Officer) hos Bergus granskar och följer upp alla positiva provsvar.

Hämta produktblad

Medicinska intyg & kontroller

Med hög tillgänglighet och service tillhandahåller vi samtliga medicinska kontroller och intyg som ni kan vara i behov av i er verksamhet.Läs mer

Stäng

Medicinska intyg & kontroller

Om så önskas kan vi komma ut till er arbetsplats och göra detta på en tid som passar er. Detta minimerar produktionsbortfallet och säkerställer att samtliga kontroller utförs.

Exempel:

•  Tjänstbarhetsintyg
•  Intyg vid sjukdom och skada
•  Arbetsförmågebedömning
•  Intyg vid funktionsnedsättning

Företagsläkare på plats

För er som har behov av direktstöd i er verksamhet. Läs mer

Stäng

Företagsläkare på plats

Vi erbjuder specialistläkare inom företagshälsovård och allmänmedicin på plats i er organisation, i era lokaler.

Vid detta tillfälle kan medarbetare söka medicinsk konsultation eller samtalsstöd. Ni som arbetsgivare kan diskutera frågeställningar och problem. Vi utför vid behov även medicinska intyg och tjänstbarhetsintyg.

Tidsomfattning enligt överenskommelse.

Hämta produktblad

Processledare rehabilitering

Vi hjälper er att effektivisera rehabiliteringen och skapa förutsättningar för hållbar återgång i arbete.Läs mer

Stäng

Processledare rehabilitering

Processledaren är en oberoende expertresurs som arbetar på uppdrag av arbetsgivaren. Uppdraget är att vara en aktiv processledare som vägleder såväl chef som medarbetare och koordinerar insatser som leder till varaktig arbetsåtergång.

Hämta produktblad

Våra abonnemangspaket

Genom att teckna abonnemang får ni en kontinuerlig support, förutsägbara kostnader och en systematik i ert hälso- och arbetsmiljöarbete. Ni får en personlig kundansvarig som tillsammans med er jobbar mot gemensamma mål, med regelbunden avstämning och dialog.

För abonnemangskunder medium och large ingår regelbundna inspirations – och utvecklingstillfällen.

Small

100 kr per person/månad
Sjuk & Frisk
 
 

Paketet innehåller Sjuk & Frisk som är en digital sjukhanteringstjänst som ger er organisation full kontroll på sjukfrånvaro. Vi hjälper er att identifiera och agera på avvikande frånvaromönster.

Era medarbetare får en snabb och enkel väg att sjukanmäla sig och får samma dag kontakt med läkare och/eller kurator. Det ger möjlighet till snabb återgång i arbete. Som arbetsgivare får ni en överblick över frånvaromönstret i realtid.

Medium

324 kr per person/månad
Sjuk & Frisk
Riskbaserad hälsoundersökning
 

Paketet innehåller Sjuk & Frisk och Riskbaserad hälsoundersökning. Den riskbaserade hälsoundersökningen innehåller hälso- och arbetsmiljöenkät inklusive coachning till medarbetare samt individuell hälsokontroll med återkoppling av läkare. Du som arbetsgivare erhåller en aggregerad rapport som belyser frisk- & riskfaktorer i arbetsmiljön. Dessa riskbedömer vi och ger förslag på vidare handlingsplan.

Large

496 kr per person/månad
Sjuk & Frisk
Riskbaserad hälsoundersökning
Bollplank & vägledning

Paketet innehåller Sjuk & Frisk, Riskbaserad hälsoundersökning och fri tillgång till råd och stöd från våra specialister inom arbetsmiljö, hälsa, HR, ledarskap, organisation och juridik. Vi är med er hela vägen från fundering och frågeställning till genomförd åtgärd.

Med detta paket säkerställer vi att ni uppfyller samtliga legala krav inom området arbetsmiljö och hälsa.

Om oss & vår vision

Bergus är en komplett leverantör av företagshälsa och sjukvård. Vi är familjeägda utan extern finansiering. Detta möjliggör för oss att arbeta flexibelt och lyhört med vår vision som ledstjärna – att hålla våra kunders ledare och medarbetare välmående, engagerade, produktiva och i arbete.

Vi vill stötta våra kunder in i framtiden. Genom att arbeta både lokalt och digitalt tillhandahåller vi spetskompetens oberoende av geografisk ort. Vi omvärldsbevakar och följer nyckeltal. Genom detta inspirerar vi till utveckling och stöttar er med relevanta åtgärder vid rätt tidpunkt.

Vi lever som vi lär. Vi är stolta över vårt höga medarbetarengagemang och vårt starka arbetsgivarvarumärke vilket möjliggör för oss att erbjuda er branschledande kompetens. Vi har alltid kundnyttan i fokus och vi tummar aldrig på kvalitét och säkerhet.

Kontaktpersoner

Sofie Imhagen
VD & jurist
LinkedIn logo
Med ett stort personligt engagemang i kundernas vardag och utmaningar utgör Sofie grunden för Bergus personliga och flexibla service. Sofie brinner extra mycket för engagemang och ledarskap som friskfaktorer.
073 542 70 92
Albin Linusson
Sälj & Arbetsmiljöspecialist
LinkedIn logo
Albin arbetar nära våra kunder och är väldigt mån om att stötta kunden fram till en väl utformad psykosocial och fysisk arbetsmiljö. Albin är en hejare på det systematiska, med rutiner och dokument.
073 357 15 91
Ella Remsu
Huvudkoordinator & Admin
LinkedIn logo
Med värme och service som ledstjärna guidar och stöttar Ella våra kunder. Ella fungerar som spindeln i nätet och är den som borgar för att kunden får den höga service som kommit att bli Bergus signum.
073 357 16 86
AnnaLena Alexandersson
Organisations- & ledarutvecklare
Med lång erfarenhet kombinerat med ett varmt och förtroendeingivande sätt hjälper och stöttar AnnaLena våra kunder.

AnnaLena har lång erfarenhet utav organisations- & utvecklingsprojekt, fusionering av verksamheter, nedbantning och uppsägning av personal, ledarutveckling, medarbetarutveckling, grupputveckling, HR-frågor samt coachning av chefer och medarbetare.
08 400 275 00
Carina Albiin Svensk
Produkt- & utvecklingschef
Med erfarenhet av såväl operativt som strategiskt arbete inom hälsa och arbetsmiljö utgör Carina en ovärderlig stöttepelare till våra kunder.

Carina är specialistläkare inom företagshälsovård och allmänmedicin med lång erfarenhet från olika branscher och företag. Hon har haft olika ledande befattningar inom området hälsa och arbetsmiljö på bl a Scania och Handelsbanken.
070 337 78 36

Kontakta oss

Du är välkommen att ringa oss på 08-400 275 00, eller mejla till info@bergus.se. Du kan även fylla i forumläret nedan så kontaktar vi dig så snart vi kan.